Kohlrabi Carpaccio

Ein leichtes Kohlrabi Carpaccio als perfektes Sommergericht.